agri1s användarvillkor Senast uppdaterad: 8 oktober 2023

Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkor”, “Användarvillkor”) noggrant innan du använder agri1-webbplatsen och mobilapplikationen (sammantaget "Plattformen") som drivs av agri1 ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av plattformen är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda plattformen. Genom att komma åt eller använda plattformen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av Villkoren, har du inte behörighet att komma åt Plattformen.

  1. Användarkonton
   När du skapar ett konto hos oss bekräftar du att du är över laglig ålder i ditt land (Frankrike: 18 år), och att informationen du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tillfällen. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på Plattformen. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till din dator och/eller konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som inträffar under ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår plattform eller en tredjepartstjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.
  1. Immateriella rättigheter
   Rättigheter: Plattformen och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egendomen av agri1 och dess licensgivare. Plattformen är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både Frankrike och andra länder.

 

 

  1. Externa länkar
   Vår plattform kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av agri1.agri1 har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att agri1 inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

    

   Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

  1. Uppsägning
   Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto och spärra åtkomst till plattformen omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vårt eget gottfinnande, oavsett anledning och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda plattformen. Alla bestämmelser i Villkoren, som till sin natur bör överleva uppsägning, ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.
  1. Skadeersättning
   Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla agri1 och dess licenstagare och licensgivare, och deras anställda, entreprenörer, agenter, tjänstemän och direktörer ofarliga, från och mot alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder, och utgifter (inklusive men inte begränsade till advokatarvoden), som härrör från eller uppstår ur (a) din användning och åtkomst till plattformen, av dig eller någon person som använder ditt konto och lösenord, eller
   (b) ett brott mot dessa villkor.
  1. Ansvarsbegränsning
   Under inga omständigheter ska agri1, eller dess styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, data, användning, goodwill, eller andra immateriella förluster, till följd av (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda Plattformen;
   (ii) något beteende eller innehåll från tredje part på Plattformen;
   (iii) allt innehåll som erhållits från Plattformen; och
   (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina sändningar eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och även om en åtgärd som anges här har visat sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.
  1. varning
   Din användning av plattformen sker på egen risk. Plattformen tillhandahålls på basis av "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIG". Plattformen tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestationsförlopp.agri1, dess dotterbolag, dotterbolag, och dess licensgivare garanterar inte det

    

   (a) Plattformen kommer att fungera oavbrutet, säker eller tillgänglig vid någon speciell tidpunkt eller plats;

   (b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras

   (c) Plattformen är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller

   (d) resultaten av att använda plattformen kommer att uppfylla dina krav.

  1. Gällande lag
   Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Frankrike, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser. Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår plattform och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha haft mellan oss angående plattformen.
  1. Ändringar
   Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår plattform efter att eventuella ändringar trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda Plattformen.

    

  2. Dina data och integritet
   Observera att vi lagrar, behåller de uppgifter du delar med agri1: Både användardata du anger under registreringsprocessen, och även data du anger i agri1-chatten. Kontakta oss om du vill att vi ska radera eller ändra dina uppgifter. Observera att vi kan använda den data som du delat med oss för att förbättra din användarupplevelse, för att kommunicera med dig och för att förbättra agri1 överlag. Vänligen läs integritets- och datapolicy.
  3. Kontakta oss
   Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss:
   Via e-post: info@agtecher.com

   Per post: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Frankrike

   

  sv_SESwedish