agri1 Általános Szerződési Feltételek Utolsó frissítés: 2023. október 8

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket („Feltételek”, „Szolgáltatási feltételek”), mielőtt az agri1 („mi”, „mi” vagy „mieink”) által üzemeltetett agri1 webhelyet és mobilalkalmazást (együttesen „Platform”) használná.

A Platformhoz való hozzáférésének és használatának feltétele a jelen Feltételek elfogadása és betartása. Ezek a feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzá akarnak férni a Platformhoz vagy szeretnék használni. A Platform elérésével vagy használatával Ön beleegyezik a jelen Feltételek betartásába. Ha nem ért egyet a Feltételek bármely részével, akkor nincs engedélye a Platform elérésére.

  1. Felhasználói fiókok
   Amikor fiókot hoz létre nálunk, megerősíti, hogy az országában betöltötte a törvényes korhatárt (Franciaország: 18 év), és hogy az Ön által megadott adatok pontosak, teljesek és mindenkor aktuálisak. A pontatlan, hiányos vagy elavult információ az Ön fiókjának azonnali megszüntetését eredményezheti a Platformon. Ön felelős fiókja és jelszava bizalmas kezeléséért, beleértve, de nem kizárólagosan, a számítógépéhez és/vagy fiókjához való hozzáférés korlátozását. Ön vállalja, hogy felelősséget vállal minden olyan tevékenységért vagy műveletért, amely az Ön fiókjával és/vagy jelszavával történik, akár a mi platformunkhoz, akár egy harmadik féltől származó szolgáltatáshoz tartozik jelszava. Azonnal értesítenie kell bennünket, amint tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról.
  1. Szellemi tulajdon
   jogok: A Platform és annak eredeti tartalma, funkciói és funkciói az agri1 és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és maradnak. A Platform szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvények által védett Franciaországban és külföldön egyaránt.

 

 

  1. Külső linkek
   Platformunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem az agri1 tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak. Az agri1 nem rendelkezik semmilyen befolyással a harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmára, adatvédelmi szabályzataira vagy gyakorlataira, és nem vállal felelősséget azokért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az agri1 sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a vagy a webhelyen elérhető bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy azzal összefüggésben okozott vagy feltételezhetően okozott. bármely ilyen webhelyen vagy szolgáltatáson keresztül.

    

   Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik felek által felkeresett webhelyek vagy szolgáltatások feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

  1. Felmondás
   Felfüggeszthetjük vagy felfüggeszthetjük fiókját, és megtilthatjuk a Platformhoz való hozzáférést azonnal, előzetes értesítés és felelősség nélkül, saját belátásunk szerint, bármilyen okból és korlátozás nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a Feltételek megsértését. fiókját, egyszerűen abbahagyhatja a Platform használatát. A Feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva a felmondást is fenn kell tartania, a felmondás után is érvényben marad, beleértve – korlátozás nélkül – a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciális felelősség kizárását, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.
  1. Kártalanítás
   Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és védi az agri1-et és annak engedélyesét és licencadóit, valamint alkalmazottait, vállalkozóit, ügynökeit, tisztségviselőit és igazgatóit minden követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, kötelezettséggel, költséggel vagy adóssággal szemben, és költségek (beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat), amelyek abból adódnak, vagy abból adódnak, hogy Ön vagy a fiókját és jelszavát használó bármely személy használja a Platformot és hozzáfér a platformhoz, vagy abból ered, vagy
   (b) a jelen Feltételek megsértése.
  1. Korlátolt felelősség
   Az agri1, sem igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy kapcsolt vállalkozásai semmilyen esetben sem felelősek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, ideértve a korlátozás nélkül a nyereség-, adat-, felhasználás-, goodwill-kiesést, vagy egyéb immateriális veszteségek, amelyek abból erednek, hogy (i) Ön hozzáfér a Platformhoz, használja azt, vagy nem tudja elérni vagy használni a Platformot;
   (ii) bármely harmadik fél magatartása vagy tartalma a Platformon;
   (iii) a Platformról származó bármely tartalom; és
   (iv) az Ön közvetítéseihez vagy tartalmaihoz való jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy módosítás, akár garancián, szerződésen, károkozáson (beleértve a gondatlanságot is) vagy bármely más jogi elméleten alapul, függetlenül attól, hogy értesültünk-e az ilyen károk lehetőségéről vagy sem, és még akkor is, ha az itt meghatározott jogorvoslatról kiderül, hogy az alapvető célját nem teljesítette.
  1. Jogi nyilatkozat
   A Platform használata kizárólag az Ön felelősségére történik. A Platform „AHOGY VAN” és „AZ ELÉRHETŐ” alapon biztosított. A Platformot mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül biztosítjuk, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértés hiányára vagy a teljesítmény lefolyására vonatkozó vélelmezett garanciákat.agri1, leányvállalatai, leányvállalatai, és licencadói ezt nem garantálják

    

   (a) a Platform megszakítás nélkül, biztonságosan fog működni, vagy bármely meghatározott időpontban vagy helyen elérhető;

   (b) minden hibát vagy hiányosságot kijavítanak

   (c) a Platform vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentes; vagy

   (d) a Platform használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

  1. Irányadó jog
   Ezeket a feltételeket Franciaország törvényei szerint kell szabályozni és értelmezni, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire. A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem tekinthető a jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a jelen Feltételek többi rendelkezése érvényben marad. Ezek a Feltételek alkotják a Platformunkkal kapcsolatos teljes megállapodást közöttünk, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi megállapodást, amelyet a Platformra vonatkozóan közöttünk kötöttünk.
  1. Változtatások
   Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítjük. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg. Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér a Platformunkhoz, vagy használja azt, Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a felülvizsgált feltételeket. Ha nem fogadja el az új feltételeket, a továbbiakban nem jogosult a Platform használatára.

    

  2. Az Ön adatai és magánélete
   Felhívjuk figyelmét, hogy az agri1-vel megosztott adatokat tároljuk, megőrizzük: mind a regisztrációs folyamat során megadott felhasználói adatokat, mind az agri1 chatben megadott adatokat. Ha szeretné, hogy adatait töröljük vagy módosítsuk, vegye fel velünk a kapcsolatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a velünk megosztott adatokat felhasználhatjuk felhasználói élményének javítására, az Önnel való kommunikációra és az agri1 általános fejlesztésére. Kérjük, olvassa el a adatvédelmi és adatvédelmi szabályzat.
  3. Lépjen kapcsolatba velünk
   Ha kérdése van ezekkel a feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:
   Emailben: info@agtecher.com

   Postai úton: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Franciaország

   

  hu_HUHungarian