תנאים והגבלות של agri1 עודכן לאחרונה: 8 באוקטובר 2023

אנא קרא תנאים והגבלות אלה ("תנאים", "תנאים והגבלות") בעיון לפני השימוש באתר agri1 ובאפליקציה לנייד (יחד, "הפלטפורמה") המופעלת על ידי agri1 ("אנחנו", "אנחנו", או "שלנו").

הגישה שלך לפלטפורמה והשימוש בה מותנים בהסכמתך ועמידה בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המעוניינים לגשת או להשתמש בפלטפורמה. על ידי גישה או שימוש בפלטפורמה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים, אין לך הרשאה לגשת לפלטפורמה.

  1. חשבונות משתמשים
   כאשר אתה יוצר אצלנו חשבון, אתה מאשר שאתה מעל לגיל החוקי במדינה שלך (צרפת: 18 שנים), ושהמידע שאתה מספק לנו מדויק, מלא ועדכני בכל עת. מידע לא מדויק, חלקי או מיושן עלול לגרום לסגירה מיידית של חשבונך בפלטפורמה. אתה אחראי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלך, לרבות אך לא מוגבל להגבלת הגישה למחשב ו/או לחשבונך. אתה מסכים לקבל אחריות על כל פעילות או פעולות המתרחשות תחת חשבונך ו/או הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך נמצאת בפלטפורמה שלנו או בשירות של צד שלישי. עליך להודיע לנו מיד לאחר שנודע לך על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.
  1. קניין רוחני
   זכויות: הפלטפורמה והתוכן המקורי, התכונות והפונקציונליות שלה הם ויישארו בבעלותם הבלעדית של agri1 ומעניקי הרישיונות שלה. הפלטפורמה מוגנת על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים של צרפת ומדינות זרות.

 

 

  1. קישורים חיצוניים
   הפלטפורמה שלנו עשויה להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת agri1.agri1 אין לה שליטה על, ואינה נוטלת אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהם. בנוסף, אתה מאשר ומסכים ש-agri1 לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם שימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים או דרך אתרים או שירותים כאלה.

    

   אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

  1. סיום
   אנו עשויים לסיים או להשעות את חשבונך ולחסום גישה לפלטפורמה באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא הגבלה, לרבות אך לא רק הפרה של התנאים. אם ברצונך לסיים החשבון שלך, אתה יכול פשוט להפסיק את השימוש בפלטפורמה. כל הוראות התנאים, שמטבען אמורות לשרוד את סיום הסיום, ישרדו את הסיום, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי והגבלות אחריות.
  1. שיפוי
   אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק את agri1 ואת בעל הרישיון ומעניקי הרישיונות שלה, ואת עובדיהם, קבלנים, סוכנים, נושאי משרה ודירקטורים שלהם, מכל וכל תביעה, נזק, התחייבות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חובות, והוצאות (כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין), הנובעות או הנובעות מ(א) השימוש והגישה שלך לפלטפורמה, על ידך או על ידי כל אדם המשתמש בחשבונך ובסיסמתך, או
   (ב) הפרה של תנאים אלה.
  1. הגבלת אחריות
   בשום מקרה לא יהיו agri1, וגם הדירקטורים, העובדים, השותפים, הסוכנים, הספקים או השותפים שלה, אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, לרבות ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, מוניטין, או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים מ-(i) גישה או שימוש או חוסר יכולת לגשת או להשתמש בפלטפורמה;
   (ii) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו בפלטפורמה;
   (iii) כל תוכן שהתקבל מהפלטפורמה; ו
   (iv) גישה בלתי מורשית, שימוש או שינוי של השידורים או התוכן שלך, בין אם מבוסס על אחריות, חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל תיאוריה משפטית אחרת, בין אם הודענו על האפשרות של נזק כזה ובין אם לאו, וגם אם יימצא שהסעד המפורט כאן נכשל בתכליתו המהותית.
  1. כתב ויתור
   השימוש שלך בפלטפורמה הוא על אחריותך הבלעדית. הפלטפורמה מסופקת על בסיס "AS IS" ו-"ASVAILABLE". הפלטפורמה מסופקת ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצועים. נותני הרישיונות שלה אינם מתחייבים לכך

    

   (א) הפלטפורמה תתפקד ללא הפרעה, מאובטחת או זמינה בכל זמן או מיקום מסוימים;

   (ב) כל שגיאה או ליקוי יתוקנו

   (ג) הפלטפורמה נקייה מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים; אוֹ

   (ד) תוצאות השימוש בפלטפורמה יעמדו בדרישות שלך.

  1. חוק מסדיר
   תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי צרפת, ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלו. אי-אכיפה שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיקבע כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו לגבי הפלטפורמה שלנו, והם מחליפים ומחליפים כל הסכמים קודמים שהיו לנו בינינו לגבי הפלטפורמה.
  1. שינויים
   אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מה מהווה שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי. על ידי המשך גישה או שימוש בפלטפורמה שלנו לאחר כניסת תיקונים כלשהם לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש בפלטפורמה.

    

  2. הנתונים והפרטיות שלך
   שים לב שאנו מאחסנים, שומרים את הנתונים שאתה משתף עם agri1: גם את נתוני המשתמש שאתה מזין במהלך תהליך ההרשמה, וגם את הנתונים שאתה מזין בצ'אט agri1. אם אתה רוצה שנמחק או ישנה את הנתונים שלך, צור איתנו קשר. שים לב שאנו עשויים להשתמש בנתונים ששיתפת איתנו כדי לשפר את חווית המשתמש שלך, כדי לתקשר איתך ולשפר את agri1 באופן כללי. אנא קרא את מדיניות פרטיות ונתונים.
  3. צור קשר
   אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר:
   בדוא"ל: info@agtecher.com

   בדואר: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac France

   

  he_ILHebrew