agri1 Όροι Παροχής Υπηρεσιών Τελευταία ενημέρωση: 8 Οκτωβρίου 2023

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών («Όροι Παροχής Υπηρεσιών», «Όροι Παροχής Υπηρεσιών») προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά της agri1 (συλλογικά, η «Πλατφόρμα») που διαχειρίζεται η agri1 («εμείς», «εμείς» ή «μας»).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Πλατφόρμας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων, τότε δεν έχετε άδεια πρόσβασης στην Πλατφόρμα.

  1. Λογαριασμοί χρηστών
   Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, βεβαιώνετε ότι είστε άνω της νόμιμης ηλικίας στη χώρα σας (Γαλλία: 18 ετών) και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες ανά πάσα στιγμή. Ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες πληροφορίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιορισμού της πρόσβασης στον υπολογιστή ή/και τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις δραστηριότητες ή ενέργειες που πραγματοποιούνται με τον λογαριασμό ή/και τον κωδικό πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας ανήκει στην Πλατφόρμα μας είτε σε υπηρεσία τρίτου μέρους. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
  1. Πνευματική ιδιοκτησία
   δικαιώματα: Η Πλατφόρμα και το αρχικό της περιεχόμενο, οι δυνατότητες και η λειτουργικότητά της αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της agri1 και των δικαιοπαρόχων της. Η πλατφόρμα προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο της Γαλλίας όσο και των ξένων χωρών.

 

 

  1. Εξωτερικοί σύνδεσμοι
   Η πλατφόρμα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το agri1. Το agri1 δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η agri1 δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή φέρεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοτόπων ή υπηρεσιών.

    

   Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

  1. Λήξη
   Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας και να εμποδίσουμε την πρόσβαση στην Πλατφόρμα αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, μιας παραβίασης των Όρων. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε απλώς να διακόψετε τη χρήση της Πλατφόρμας. Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν από τον τερματισμό, θα επιβιώσουν και μετά τον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων ιδιοκτησίας, των δηλώσεων αποποίησης εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών ευθύνης.
  1. Αποζημίωση
   Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το αβλαβές agri1 και τον κάτοχο άδειας και τους δικαιοπαρόχους του, και τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους πράκτορες, τους αξιωματικούς και τους διευθυντές τους, από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, απωλειών, υποχρεώσεων, δαπανών ή χρεών, και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών του δικηγόρου), που προκύπτουν ή προκύπτουν από (α) τη χρήση και την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα, από εσάς ή οποιοδήποτε άτομο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασής σας, ή
   (β) παραβίαση αυτών των Όρων.
  1. Τον περιορισμό της ευθύνης
   Σε καμία περίπτωση η agri1, ούτε οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι θυγατρικές της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή τιμωρητική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας, ή άλλες άυλες απώλειες, που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Πλατφόρμας·
   (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στην Πλατφόρμα·
   (iii) οποιοδήποτε περιεχόμενο που λαμβάνεται από την Πλατφόρμα· και
   (iv) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση των εκπομπών ή του περιεχομένου σας, είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, είτε έχουμε ενημερωθεί είτε όχι για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι η επανόρθωση που ορίζεται στο παρόν δεν πέτυχε τον ουσιαστικό σκοπό της.
  1. Αποποίηση ευθυνών
   Η χρήση της Πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η πλατφόρμα παρέχεται σε βάση "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Πλατφόρμα παρέχεται χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης.agri1, των θυγατρικών, των θυγατρικών της και Οι δικαιοπάροχοι του δεν το εγγυώνται

    

   (α) η πλατφόρμα θα λειτουργεί αδιάκοπα, ασφαλής ή διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή ή τοποθεσία·

   (β) τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα θα διορθωθούν

   (γ) η πλατφόρμα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά· ή

   (δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Πλατφόρμας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

  1. Κυβερνητικός νόμος
   Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από το δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Πλατφόρμα μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που μπορεί να είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Πλατφόρμα.
  1. Αλλαγές
   Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος τυχόν νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα.

    

  2. Τα δεδομένα και το απόρρητό σας
   Λάβετε υπόψη ότι αποθηκεύουμε, διατηρούμε τα δεδομένα που μοιράζεστε με το agri1: Τόσο τα δεδομένα χρήστη που εισάγετε κατά τη διαδικασία εγγραφής όσο και τα δεδομένα που εισάγετε στη συνομιλία του agri1. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τα δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μοιραστήκατε μαζί μας για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να βελτιώσουμε συνολικά το agri1. Παρακαλώ διαβάστε το πολιτική απορρήτου και δεδομένων.
  3. Επικοινωνήστε μαζί μας
   Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας:
   Μέσω e-mail: info@agtecher.com

   Μέσω ταχυδρομείου: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Γαλλία

   

  elGreek