Podmínky služby agri1 Poslední aktualizace: 8. října 2023

Než začnete používat webovou stránku a mobilní aplikaci agri1 (souhrnně „platforma“) provozované společností agri1 („nás“, „my“ nebo „naše“), pečlivě si přečtěte tyto podmínky služby („podmínky“, „podmínky služby“).

Váš přístup k platformě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří chtějí přistupovat k platformě nebo ji používat. Vstupem na Platformu nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, nemáte oprávnění k přístupu na Platformu.

  1. Uživatelské účty
   Když si u nás vytvoříte účet, potvrzujete, že jste dosáhli plnoletosti ve vaší zemi (Francie: 18 let) a že informace, které nám poskytujete, jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Nepřesné, neúplné nebo zastaralé informace mohou vést k okamžitému ukončení vašeho účtu na platformě. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla, včetně, ale nejen, omezení přístupu k vašemu počítači a/nebo účtu. Souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za veškeré aktivity nebo akce, ke kterým dojde pod vaším účtem a/nebo heslem, ať už je vaše heslo pro naši platformu nebo službu třetí strany. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu.
  1. Duševní vlastnictví
   Práva: Platforma a její původní obsah, funkce a funkčnost jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti agri1 a jejích poskytovatelů licencí. Platforma je chráněna autorským právem, ochrannými známkami a dalšími zákony Francie i zahraničí.

 

 

  1. Externí odkazy
   Naše platforma může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí agri1.agri1 nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že agri1 nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s použitím nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb.

    

   Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

  1. Ukončení
   Můžeme ukončit nebo pozastavit váš účet a zamezit přístupu k platformě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, podle našeho výhradního uvážení, z jakéhokoli důvodu a bez omezení, včetně, ale bez omezení na porušení Podmínek. Pokud chcete ukončit svůj účet, můžete platformu jednoduše přestat používat. Všechna ustanovení Podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.
  1. Odškodnění
   Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodnit a chránit agri1 a jeho držitele licence a poskytovatele licence a jejich zaměstnance, dodavatele, zástupce, úředníky a ředitele před a proti jakýmkoli nárokům, škodám, závazkům, ztrátám, závazkům, nákladům nebo dluhům, a výdaje (včetně, nikoli však výhradně, poplatků za právní zastoupení), vyplývající nebo vyplývající z (a) vašeho používání a přístupu k platformě vámi nebo jakoukoli osobou používající váš účet a heslo, nebo
   (b) porušení těchto podmínek.
  1. Omezení odpovědnosti
   Společnost agri1, ani její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně, bez omezení, ztráty zisku, dat, použití, dobrého jména, nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z (i) vašeho přístupu k platformě nebo jejího používání nebo nemožnosti přístupu k platformě nebo jejího používání;
   (ii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany na Platformě;
   (iii) jakýkoli obsah získaný z Platformy; a
   (iv) neoprávněný přístup, použití nebo změny vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda jsme byli nebo nebyli informováni o možnosti takové škody, a to i v případě, že náprava zde uvedená nesplnila svůj základní účel.
  1. Zřeknutí se odpovědnosti
   Používání platformy je na vaše výhradní riziko. Platforma je poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“. Platforma je poskytována bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně mimo jiné předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv nebo průběhu výkonu.agri1, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé jeho licencí to nezaručují

    

   (a) Platforma bude fungovat nepřerušovaně, zabezpečeně nebo dostupná v jakémkoli konkrétním čase nebo místě;

   (b) budou opraveny všechny chyby nebo závady

   (c) Platforma neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty; nebo

   (d) výsledky používání platformy budou splňovat vaše požadavky.

  1. Rozhodné právo
   Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Francie, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů. Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší platformy a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi námi mohli mít ohledně platformy.
  1. Změny
   Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, poskytneme vám oznámení alespoň 30 dní před tím, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho výhradního uvážení. Pokračováním v přístupu k naší platformě nebo jejím používání poté, co jakékoli revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, nejste nadále oprávněni používat platformu.

    

  2. Vaše data a soukromí
   Vezměte prosím na vědomí, že uchováváme a uchováváme údaje, které sdílíte s agri1: Jak uživatelská data, která zadáte během procesu registrace, tak také data, která zadáte v chatu agri1. Pokud si přejete, abychom svá data vymazali nebo upravili, kontaktujte nás. Vezměte prosím na vědomí, že údaje, které jste s námi sdíleli, můžeme použít ke zlepšení vaší uživatelské zkušenosti, ke komunikaci s vámi a k celkovému zlepšení agri1. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů a údajů.
  3. Kontaktujte nás
   Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás:
   Emailem: info@agtecher.com

   E-mailem: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Francie

   

  cs_CZCzech