Условия за ползване на agri1 Последна актуализация: 8 октомври 2023 г

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“) преди да използвате уебсайта и мобилното приложение на agri1 (общо „Платформата“), управлявани от agri1 („нас“, „ние“ или „нашите“).

Вашият достъп до и използването на Платформата зависи от приемането и спазването на настоящите Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да имат достъп или да използват Платформата. Чрез достъпа до или използването на Платформата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от Условията, тогава нямате разрешение за достъп до Платформата.

  1. Потребителски акаунти
   Когато създавате акаунт при нас, вие потвърждавате, че сте над законовата възраст във вашата страна (Франция: 18 години) и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточната, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавното прекратяване на вашия акаунт в Платформата. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашия акаунт и парола, включително, но не само, ограничаването на достъпа до вашия компютър и/или акаунт. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички и всички дейности или действия, които се случват под вашия акаунт и/или парола, независимо дали паролата ви е в нашата Платформа или услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.
  1. Интелектуална собственост
   права: Платформата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на agri1 и нейните лицензодатели. Платформата е защитена от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на Франция, така и на чужди държави.

 

 

  1. Външни връзки
   Нашата платформа може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или се контролират от agri1. agri1 няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че agri1 не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

    

   Горещо ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

  1. Прекратяване на договора
   Можем да прекратим или спрем вашия акаунт и да забраним достъпа до Платформата незабавно, без предварително известие или отговорност, по наше усмотрение, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само, нарушение на Условията. Ако желаете да прекратите вашия акаунт, можете просто да преустановите използването на Платформата. Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да продължат да съществуват след прекратяването, ще продължат да действат и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.
  1. Обезщетение
   Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате agri1 и неговия лицензополучател и лицензодатели, както и техните служители, изпълнители, агенти, служители и директори, от и срещу всякакви искове, щети, задължения, загуби, пасиви, разходи или дългове, и разходи (включително, но не само адвокатски хонорари), произтичащи от или произтичащи от (a) вашето използване и достъп до Платформата, от вас или друго лице, използващо вашия акаунт и парола, или
   (b) нарушение на настоящите Условия.
  1. Ограничаване на отговорността
   При никакви обстоятелства agri1, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали не носят отговорност за каквито и да е непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително без ограничение, пропуснати печалби, данни, използване, добра воля, или други нематериални загуби, произтичащи от (i) вашия достъп до или използване на или невъзможност за достъп или използване на Платформата;
   (ii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Платформата;
   (iii) всяко съдържание, получено от Платформата; и
   (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали въз основа на гаранция, договор, правонарушение (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани или не за възможността за такава вреда и дори ако се установи, че средство за защита, посочено тук, не е постигнало основната си цел.
  1. Опровержение
   Използването на Платформата е на ваш собствен риск. Платформата се предоставя на принципа „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“. Платформата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушение или курс на изпълнение.agri1, неговите дъщерни дружества, филиали и неговите лицензодатели не гарантират това

    

   (a) Платформата ще функционира непрекъснато, сигурно или достъпна по всяко конкретно време или място;

   (b) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани

   (в) Платформата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или

   (г) резултатите от използването на Платформата ще отговарят на вашите изисквания.

  1. Приложимо право
   Настоящите Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Франция, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони. Нашата невъзможност да наложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Платформа и отменят и заменят всички предишни споразумения, които може да сме имали помежду си по отношение на Платформата.
  1. Промени
   Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Платформа, след като всички ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Платформата.

    

  2. Вашите данни и поверителност
   Моля, обърнете внимание, че ние съхраняваме и запазваме данните, които споделяте с agri1: както потребителските данни, които въвеждате по време на процеса на регистрация, така и данните, които въвеждате в чата на agri1. Ако желаете да изтрием или променим вашите данни, моля свържете се с нас. Моля, имайте предвид, че може да използваме данните, които сте споделили с нас, за да подобрим вашето потребителско изживяване, да комуникираме с вас и да подобрим като цяло agri1. Моля, прочетете политика за поверителност и данни.
  3. Свържете се с нас
   Ако имате въпроси относно тези условия, моля свържете се с нас:
   Чрез имейл: info@agtecher.com

   По пощата: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Франция

   

  bg_BGBulgarian