agri1-diensbepalings Laas opgedateer: 8 Oktober 2023

Lees asseblief hierdie Diensbepalings (“Bepalings”, “Diensbepalings”) noukeurig voordat jy die agri1-webwerf en mobiele toepassing (gesamentlik die “Platform”) wat deur agri1 (“ons”, “ons”, of “ons”) bedryf word, gebruik word.

Jou toegang tot en gebruik van die Platform word gekondisioneer op jou aanvaarding van en voldoening aan hierdie Bepalings. Hierdie bepalings is van toepassing op alle besoekers, gebruikers en ander wat toegang tot die platform wil verkry of gebruik. Deur toegang tot die platform te verkry of te gebruik, stem jy in om aan hierdie bepalings gebind te wees. As jy nie met enige deel van die Bepalings saamstem nie, het jy nie toestemming om toegang tot die Platform te verkry nie.

  1. Gebruikersrekeninge
   Wanneer jy 'n rekening by ons skep, bevestig jy dat jy bo die wettige ouderdom in jou land is (Frankryk: 18 jaar), en dat die inligting wat jy ons verskaf te alle tye akkuraat, volledig en aktueel is. Onakkurate, onvolledige of verouderde inligting kan lei tot die onmiddellike beëindiging van jou rekening op die Platform. Jy is verantwoordelik vir die handhawing van die vertroulikheid van jou rekening en wagwoord, insluitend maar nie beperk nie tot die beperking van toegang tot jou rekenaar en/of rekening. Jy stem in om verantwoordelikheid te aanvaar vir enige en alle aktiwiteite of aksies wat onder jou rekening en/of wagwoord plaasvind, of jou wagwoord by ons Platform of 'n derdepartydiens is. Jy moet ons onmiddellik in kennis stel sodra jy bewus word van enige skending van sekuriteit of ongemagtigde gebruik van jou rekening.
  1. Intellektuele eiendom
   Regte: Die platform en sy oorspronklike inhoud, kenmerke en funksionaliteit is en sal die eksklusiewe eiendom van agri1 en sy lisensiehouers bly. Die platform word beskerm deur kopiereg-, handelsmerk- en ander wette van beide Frankryk en die buiteland.

 

 

  1. Eksterne skakels
   Ons platform kan skakels bevat na derdeparty-webwerwe of -dienste wat nie deur agri1 besit of beheer word nie.agri1 het geen beheer oor, en aanvaar geen verantwoordelikheid vir, die inhoud, privaatheidsbeleide of praktyke van enige derdeparty-webwerwe of -dienste nie. Jy erken en stem verder in dat agri1 nie direk of indirek verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige skade of verlies wat veroorsaak word of na bewering veroorsaak word deur of in verband met die gebruik van of vertroue op enige sodanige inhoud, goedere of dienste wat beskikbaar is op of deur enige sulke webwerwe of dienste.

    

   Ons raai jou sterk aan om die bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleide van enige derdeparty-webwerwe of -dienste wat jy besoek, te lees.

  1. Beëindiging
   Ons kan jou rekening beëindig of opskort en toegang tot die Platform onmiddellik, sonder vooraf kennisgewing of aanspreeklikheid, onder ons uitsluitlike diskresie, vir enige rede hoegenaamd en sonder beperking, verbied, insluitend maar nie beperk nie tot 'n oortreding van die Bepalings. As jy wil beëindig jou rekening, kan jy eenvoudig ophou om die platform te gebruik. Alle bepalings van die Bepalings, wat deur hul aard beëindiging behoort te oorleef, sal beëindiging oorleef, insluitend, sonder beperking, eienaarskapbepalings, waarborgvrywarings, vrywaring en beperkings van aanspreeklikheid.
  1. Vrywaring
   Jy stem in om agri1 en sy lisensiehouer en lisensiehouers, en hul werknemers, kontrakteurs, agente, beamptes en direkteure te verdedig, vrywaar en skadeloos te hou van en teen enige en alle eise, skadevergoeding, verpligtinge, verliese, aanspreeklikhede, koste of skuld, en uitgawes (insluitend maar nie beperk nie tot prokureursfooie nie), wat voortspruit uit of voortspruit uit (a) jou gebruik en toegang tot die Platform, deur jou of enige persoon wat jou rekening en wagwoord gebruik, of
   (b) 'n oortreding van hierdie Bepalings.
  1. Beperking van aanspreeklikheid
   In geen geval sal agri1, of sy direkteure, werknemers, vennote, agente, verskaffers of geaffilieerdes, aanspreeklik wees vir enige indirekte, toevallige, spesiale, gevolglike of bestraffende skade, insluitend sonder beperking, verlies van wins, data, gebruik, klandisiewaarde, of ander ontasbare verliese, wat voortspruit uit (i) jou toegang tot of gebruik van of onvermoë om toegang tot die Platform te verkry of te gebruik;
   (ii) enige gedrag of inhoud van enige derde party op die Platform;
   (iii) enige inhoud verkry vanaf die Platform; en
   (iv) ongemagtigde toegang, gebruik of wysiging van jou uitsendings of inhoud, hetsy gebaseer op waarborg, kontrak, tort (insluitend nalatigheid) of enige ander regsteorie, of ons ingelig is oor die moontlikheid van sodanige skade of nie, en selfs al word gevind dat 'n remedie wat hierin uiteengesit word, misluk het in sy wesenlike doel.
  1. Vrywaring
   U gebruik van die platform is op u eie risiko. Die platform word verskaf op 'n "AS IS" en "AS BESKIKBAAR" basis. Die platform word verskaf sonder waarborge van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie tot, geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, nie-skending, of verloop van prestasie.agri1, sy filiale, affiliasies, en sy lisensiehouers waarborg dit nie

    

   (a) die platform sal ononderbroke, veilig of beskikbaar wees op enige spesifieke tyd of plek;

   (b) enige foute of defekte sal reggestel word

   (c) die platform vry is van virusse of ander skadelike komponente; of

   (d) die resultate van die gebruik van die Platform sal aan jou vereistes voldoen.

  1. Beheersende wet
   Hierdie bepalings sal in ooreenstemming met die wette van Frankryk beheer en vertolk word, sonder inagneming van die botsing van wetsbepalings. Ons versuim om enige reg of bepaling van hierdie bepalings af te dwing, sal nie as 'n afstanddoening van daardie regte beskou word nie. Indien enige bepaling van hierdie Bepalings as ongeldig of onafdwingbaar deur 'n hof beskou word, sal die oorblywende bepalings van hierdie Bepalings van krag bly. Hierdie Bepalings vorm die hele ooreenkoms tussen ons met betrekking tot ons Platform, en vervang en vervang enige vorige ooreenkomste wat ons moontlik tussen ons gehad het aangaande die Platform.
  1. Veranderinge
   Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike goeddunke, om hierdie Bepalings te eniger tyd te verander of te vervang. As 'n hersiening wesenlik is, sal ons ten minste 30 dae kennis gee voordat enige nuwe bepalings in werking tree. Wat 'n wesenlike verandering uitmaak, sal volgens ons uitsluitlike goeddunke bepaal word. Deur voort te gaan om toegang tot ons Platform te verkry of te gebruik nadat enige hersienings in werking getree het, stem jy in om gebonde te wees aan die hersiene bepalings. As jy nie tot die nuwe bepalings instem nie, is jy nie meer gemagtig om die Platform te gebruik nie.

    

  2. Jou data en privaatheid
   Neem asseblief kennis dat ons die data wat jy met agri1 deel, stoor en behou: Beide die gebruikersdata wat jy tydens die registrasieproses invoer, en ook die data wat jy in die agri1-klets invoer. As jy wil hê dat ons jou data uitvee of wysig, kontak ons asseblief. Neem asseblief kennis dat ons die data wat jy met ons gedeel het, kan gebruik om jou gebruikerservaring te verbeter, om met jou te kommunikeer en om agri1 in die algemeen te verbeter. Lees asseblief die privaatheid en databeleid.
  3. Kontak Ons
   As jy enige vrae het oor hierdie bepalings, kontak ons asseblief:
   Deur e-pos: info@agtecher.com

   Per pos: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Frankryk

   

  afAfrikaans